;
SALE

Կենսահումուս/Биогумус/Biohumus

AMD 250

Պահեստում է
Added Add To Cart
OUT OF STOCK

0,5կգ

Կենսածին պարարտանյութ`հողի բերրիության հիմքն է

Животное удобрение является основой плодородия почвы

Animal fertilizer is the basis of soil fertility

Արագ, հարմար՝ Ձեր տան համար