AM
(091) 886 886

Պայմաններ և Դրույթներ

Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը գործում է այն տեղեկատվության նկատմամբ, որը «Խաս-Խազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ՀՎՀՀ 01546934 , Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Փափազյան 23/35 ) (այսուհետ՝  նաև «ընկերություն») կարող է ստանալ ընկերությանը պատկանող www.tanhamar.am կայքից օգտվողի (այսուհետ՝ նաև օգտատեր ) (Ընկերությունը և օգտատերը միասին հիշատակվելիս՝ նաև «կողմեր») վերաբերյալ (այսուհետ՝ նաև «Գաղտնիության քաղաքականություն»)։

Ընկերությունը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի և/կամ բջջային հավելվածների համար, որոնց օգտվողը կարող է անցնել www.tanhamar.am կայքում առկա հղումներով։

Գրանցվելով կայքում և փոխանցելով իր անձնական  տվյալներ՝ օգտատերն անվերապահորեն համաձայնվում է սույն քաղաքականության և դրա պայմանների հետ։  Սույն քաղաքականության որևէ պայմանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում օգտատերը պետք է զերծ մնա կայքից օգտվելուց։

Ընկերության կողմից օգտատիրոջ անձնական տվյալները հավաքագրվում են այն ժամանակ, երբ վերջինս դրանք նշում է www.tanhamar.am կայքում, ուղարկում է էլ․փոստի միջոցով կամ տեղեկացնում անձամբ, հեռախոսազանգի կամ նամակագրության միջոցով։  Համաձայն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության ՝ օգատերը կարող է ցանկացած ժամանակ պահանջել փոփոխել, թարմացնել կամ հեռացնել իր անձնական տվյալները։  

Սկզբունքներ

 1. Տվյալների որակը

Անձնական տվյալները պետք է՝

 • ձեռք բերվեն և մշակվեն օրինական և արդար ճանապարհով
 • պահպանվեն օրինական և հատուկ նպատակներով և չօգտագործվեն այլ նպատակների համար
 • լինեն համարժեք, համապատասխան և չգերազանցեն պահպանման նպատակների սահմանները
 • լինեն ճշգրիտ և թարմեցվեն անհրաժեշտության դեպքում

 

 1. Տվյալների անվտանգությունը

Համապատասխան անվտանգության միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն ընկերության մոտ պահվող անձնական տվյալները պատահական կամ չթույլատրված ոչնչացումից կամ պատահական կորստից, ինչպես նաև չթույլատրված մուտքից, փոփոխումից կամ տարածումից պաշտպանելու համար:

 1. Տվյալների սուբյեկտների լրացուցիչ երաշխիքները

Օգտատերը պետք է հնարավորություն ունենա՝

 • պարզելու անձնական տվյալների ավտոմատացված ֆայլի գոյությունը, դրա հիմնական նպատակները, ինչպես նաև ֆայլի վերահսկիչի ինքնությունը, բնակության և աշխատանքի հիմնական վայրերը,
 • ողջամիտ պարբերականությամբ և առանց ավելորդ հետաձգման կամ ծախսի ստանալու հաստատում, թե արդյոք իրեն առնչվող անձնական տվյալները պահպանվում են ավտոմատացված տվյալների ֆայլում, ինչպես նաև ստանալու այդ տվյալները իր համար մատչելի ձևով,
 • անհրաժեշտության դեպքում հասնելու այդ տվյալների ուղղմանը կամ ոչնչացմանը, եթե դրանք մշակվել են օրենքով սահմանված դրույթների խախտմամբ,
 • օգտվելու իրավական պաշտպանությունից այն դեպքերում, երբ հաստատման հարցումը կամ, կախված հանգամանքներից, սույն կետի 2-րդ և 3-րդ պարբերություններում նշված տվյալների ստանալը, ուղղումը կամ ոչնչացումը չեն կատարվել:

 

Անձնական տվյալներ, որոնք ձեռք են բերվում և մշակվում ընկերության կողմից

  Սույն քաղաքականության շրջանակներում օգտատիրոջ անձնական տվյալներն են՝ անձնական տեղեկություններ, որոնք օգտատերը տրամադրում է իր մասին ինքնուրույն www.tanhamar.am կայքում գրանցվելիս կամ ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններից օգտվելու ընթացքում, մասնավորապես.

 • հեռախոսահամարը,
 • անուն, ազգանունը,
 • հասցեն,
 • էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
 • ծննդյան ամսաթիվը,
 • բանկային ռեկվիզիտները,
 • www.tanhamar.am կայքում օգտատիրոջ կատարած գնումների պատմությունը,
 • www.tanhamar.am կայքում օգտատիրոջ նախընտրած ապրանքների ցանկը,
 • առաքման հասցեները և առաքման համար օգտատիրոջ կողմից տրամադրված այլ տեղեկատվությունը,
 • օգտատիրոջ էլեկտրոնային և այլ նամակագրությունը ընկերության, ընկերության աշխատողների և օգտատիրոջ պատվերի ձևակերպման և կատարման հետ առնչվող այլ անձանց միջև,
 • այլ ցանկացած տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է օգտատիրոջ պատվերի ձևակերպման և կատարման համար:

 

Տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են ընկերությանը www.tanhamar.am կայքից օգտվելու ընթացքում, օգտատիրոջ սարքի (բջջային հեռախոս, համակարգիչ և այլն) վրա տեղադրված ծրագրային ապահովման միջոցով: Դրանք են.

 • օգտատիրոջ կողմից առցանց խանութում կատարված գործողությունները, այցելության ժամանակահատվածը,
 • օգտատիրոջ գտնվելու վայրը,
 • օպերացիոն համակարգը, 
 • բրաուզերի տեսակը, 
 • սարքի տեսակը,
 • IP հասցեն,
 • cookie-ների այլ տվյալներ:

 

Անձնական տվյալների մշակման և երրորդ անձանց փոխանցման պայմանները

Օգտատերերի անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան:

Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետի սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում՝ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց նման միջոցների օգտագործման:

Օգտատիրոջ ամբողջ անձնական տվյալների նկատմամբ պահպանվում է գաղտնիությունը և ապահովում անվտանգությունը:

Ընկերությունն իրավունք ունի օգտատիրոջ անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց՝ այդ թվում սուրհանդակային և փոստային կապի ծառայություններ մատուցողներին և այլ անձանց, հետևյալ դեպքերում.

 • օգտատերը նման գործողությունների կատարման համար տվել է իր համաձայնությունը,
 • փոխանցումն անհրաժեշտ է օգտատիրոջ կողմից առցանց խանութից օգտվելու կամ օգտատիրոջ հետ կնքված պայմանագրի կատարման համար,
 • ընկերության իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով,
 • օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

 

www.tanhamar.am կայքում կարող են պարունակվել հղումներ այլ կայքերի, որոնք չեն կառավարվում ընկերության կողմից։ Այդ հղումներով անցնելու դեպքում, օգտատերը հայտնվում է այլ անձանց պատկանող կայքում։ Ընկերությունը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում այլ անձանց  կայքերի և/կամ դրանց պայմանների բովանդակության, գաղտնիության քաղաքականության կամ այլ գործողությունների համար։

Գաղտնիության քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում օգտատիրոջ կողմից www.tanhamar.am կայքում գրանցման պահից և հանդիսանում է ընկերությանը պատկանող www.tanhamar.am կայքից օգտվելու վերաբերյալ օգտագործման համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Գրանցվելով  www.tanhamar.am կայքում ՝ օգտատերը հավաստում է, որ ամբողջությամբ ծանոթացել է գաղտնիության քաղաքականության բովանդակությանը և որևէ առարկություն չունի դրա վերաբերյալ: